Colaboracións


Galician Research Groups:
 • Dr. M. Díaz Raviña. Instituto de Ciencias Agrarias, Centro de Ciencias Medioambientais (CSIC) Santiago de Compostela.
 • Dr. E. Alvarez Rodríguez. Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola. Universidade de Santiago de Compostela.
 • Dr. L. García-Río. CIQUS-Departamento de Química Física. Universidade de Santiago de Compostela. 
 • Dr. C. Martínez. Misión Biolóxica de Galicia (CSIC).  Pontevedra
 • Dr. A.B. Moldes. ETESI. Departamento de Enxeñería Química. Universidade de Vigo. 
 • Dr. I. Orriols. Departamento de Enoloxía. Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia. (Xunta de Galicia). Leiro, Ourense
 • Dr. M. T. Barral. Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Farmacia. Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola. Santiago de Compostela
 • Dr. M. Vázquez. Departamento de Química Analítica. Área de Tecnoloxía dos Alimentos. Facultade de Veterinaria de Lugo. Lugo
 • Dr. M.A. Murado. Grupo de reciclado e valoración de residuos. Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (CSIC). Vigo
 • Dr. M.I. González Siso. Grupo de investigación na regulación da expresión xénica en levaduras e as súas aplicacións (EXPRELA). Departamento de Bioloxía celular e molecular. Facultade de Ciencias, Universidade de A Coruña.
 • Dr. E. Vidal. Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo (CETAL). Lugo
 • Dr. A. Cepeda. Laboratorio de Hixiene, Inspección e Control de Alimentos.Área de Nutrición e Bromatoloxía, Dpto. de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía.Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo.
 • Dr. D. Franco, Centro Tecnolóxico da Carne (CTC). Ourense
 • Dr. C. Carcía-Fontán. Centro Tecnolóxico da Carne (CTC). Ourense
 • J.M. Lorenzo. Centro Tecnolóxico da Carne (CTC). Ourense
 • Dr. A. Sanromán. Grupo de Bioprocesos. Área de Enxeñería Química. Dpto. de Enxeñería Química, Universidade de Vigo. Vigo, Pontevedra
 • Dr. B. Silva Hermo. Grupo de Estudios Medioambientais Aplicados ó Patrimonio Natural e Cultural.Área de Edafoloxía e Química Agrícola. Dpto. Edafoloxía e Química Agrícola. Universidade de Santiago de Compostela
 • Dra. Paula Fajardo. Laboratorio de Bioloxía Molecular e Biotecnoloxía, Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados e Mariscos (ANFACO-CECOPESCA). Vigo, Pontevedra
 • F. Macías. Cartografía de solos e paisaxe, físico-química, degradación e recuperación de solos e augas. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, A Coruña
 • Dr. Santiago P. Aubourg Martínez.Dpto. de Tecnoloxía dos Alimentos. Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (CSIC), Vigo.
 • E. Roca Bordello. Departamento Enxeñería Química. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, A Coruña
 • A. Cobos García. Grupo de Tecnoloxía dos Alimentos da Facultade de Ciencias. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
 • A. Ordás Pérez. Xenética e Mellora de millo. Misión Biolóxica de Galicia. (CSIC)Pontevedra
 • E. Roca Bordello. Dept. Enxeñería Química. Universidade de Santiago de Compostela. 
 • Dr. Antonio Martínez Cortizas. Grupo de Investigación en Ciencia del Sistema Tierra. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.
 • Dr. Eduardo García-Rodeja Gayoso. Grupo de Estudios medioambientales aplicados al patrominio natural y cultural. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela,.
 • Dr. Bernardo Ordás. Misión Biolóxica de Galicia (CSIC) Pontevedra.
 • Dr. Mª Elvira López Mosquera. Grupo de Gestión de residuos orgánicos, fertilización y ecología agraria. Escuela Politécnica de Lugo. Universidade de Santiago de Compostela.
 • Dr. Agustín Merino García. Unidade de Xestión Forestal Sostible. Escuela Politécnica de Lugo. Universidade de Santiago de Compostela.

Spanish Research Groups:
 • Dr. A. Polo Sánchez. Centro de Ciencias Medioambientais (CSIC) Madrid
 • Dr. J. Rivas. Universidade de Barcelona. Facultade de Química. Departamento de Química Inorgánica. Barcelona
 • Dr. B. Prieto. Departamento de Hixiene e Tecnoloxía de Alimentos. Universidade de León. León
 • Dr. J. Borderías. Departamento de Ciencia y  Tecnología de la Carne y Productos Cárnicos, del Pescado y Productos Pesqueros. ICTAN -CSIC). Madrid.
 • Dr. M.T. Solas. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidade Complutense de Madrid. Madrid
 • Dr. A. Oliveros Bastidas. Departamento de Química Orgánica. Facultade de Ciencias de Cádiz. Cádiz
 • Dr. T.C. de la Pena. Departamento de Fisioloxía vexetal e Bioquímica (CSIC)Madrid
 • Dr. Avilés. Departamento de Bioquímica. Universidade Autónoma de Barcelona. Barcelona
 • Dr. Cano. Departamento de Química Inorgánica. Universidade Complutense. Madrid
 • Dr. I. Katime. Grupo de Novos Materiais.Departamento de Química Física. Universidade do País Vasco. Bilbao
 • Dr. J. Berenguer. Grupo de Biotecnoloxía e Xenética de bacterias termófilas extremas.Centro de Bioloxía Molecular Severo Ochoa. UAM (CSIC) Madrid
 • Dr. J.M. Lagarón. Departamento de Conservación e Calidade dos Alimentos.Instituto de Agroquímica e Tecnoloxía de Alimentos (IATA)-(CSIC)Valencia
 • Dr. J. M. Teijón. Grupo de Materiais poliméricos para a liberación controlada de compostos bioactivos en medicina. Dpto Bioquímica e Bioloxía Molecular. Facultade de Medicina, Universidade Complutense de Madrid. Madrid
 • Dr. Miró. Departamento de Química Analítica Universidade das lllas Baleares. lllas Baleares
 • Dr. Orellana. Departamento de Química Orgánica. Universidade Complutense de Madrid. Madrid
 • Dr. Poblete. Departamento de Química Física. Universidade de Castilla La Mancha. Cidade Real
 • Dr. R. Muñoz. Departamento de Microbioloxía. Instituto de Fermentacións Industriais (CSIC)Madrid
 • Dr. F. Macías. Grupo de Alelopatía de Cádiz. Universidade de Cádiz. Cádiz
 • Dr. C. Lluch Plá. Grupo de fixación de nitróxeno e simbioses . Departamento de Fisioloxía Vexetal, Universidade de Granada. Granada
 • Dr. Argamentería Gutiérrez. Grupo de Nutrición, Pastos e Forraxes.Servizo Rexional de Investigación e Desenvolvemento Agroalimentario. Goberno do Principado de Asturias
 • Dr. J. Sánchez Díaz. Grupo de Planificación territorial. (CIDE-UVEG).Centro de investigacións sobre desertificación- Universitat de València-Estudi General. Valencia
 • Dr. Casado. Departamento de Química Física. Universidade de Salamanca. Salamanca
 • Dr. Leal. Departamento de Química. Universidade de Burgos. Burgos
 • Dr. J. Barceló Coll. Unidade de Fisioloxía Vexetal, grupo de estrés iónico. Universidade Autónoma de Barcelona. Barcelona
 • Dr. R. Ramírez Bernabé. Instituto Tecnolóxico Agroalimentario de Estremadura (INTAEX) Badaxoz
 • Dr. R. Cava López. Tecnoloxía dos Alimentos.Departamento de Produción Animal e Ciencia dos Alimentos. Universidade de Estremadura. Badaxoz
 • Dr. V. Ferragut Pérez. Tecnoloxía dos Alimentos.Ciencia Animal e dos Alimentos. Universidade Autónoma de Barcelona. Barcelona
 • Dr. P. Sanz Martínez. Departamento de Enxeñería. Instituto do Frío (CSIC). Madrid
 • Dr. J. Fernández-Salguero. Grupo de Tecnoloxía dos Alimentos. Facultade de Veterinaria de Córdoba. Universidade de Córdoba. Córdoba
 • Dr. S. Condón. Grupo de Tecnoloxía dos Alimentos. Facultade de Veterinaria de Zaragoza. Universidade de Zaragoza. Zaragoza
 • Dr. V. Ripoll Feliu. Equipo Valenciano de Investigación en Contabilidade de Xestión. Universidade de Valencia. Valencia
 • Dr. E. Castelló Taliani. Departamento de Ciencias Empresariais. Universidade de Alcalá de Henares. Madrid
 • Dr. F. Jiménez Colmenero. Departamento de Ciencia e Tecnoloxía da Carne, Produtos Cárnicos, Pescados e Produtos Pesqueiros. Instituto do Frío, (CSIC). Madrid.
 • Dr. S. Fiszman. Grupo de Propiedades Físicas e Sensoriais. Departamento de Conservación e Calidade dos Alimentos. IATA, (CSIC)Valencia
 • Dr. F. Valero Barranco. Departamento de Enxeñería Química. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona
 • Dr. J. Sanz Asensio. Departamento de Química. Universidad de la Rioja
 • Dr. J. Oliva Ortiz. Departamento de Química Agrícola. Universidad de Murcia
 • Dr. J. Rivas Gonzalo. Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Universidad de Salamanca
 • Dr. Mª Jesús Sanchez Martín. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (CSIC). Salamanca
 • Dr. R. Mª Lamuela Raventós. Departamento de Nutrición y Bromatología. Universidad de Barcelona
 • Dr. Francisco López. Departamento de Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica. Universidad de Huelva.
 • Dr. Luis Jiménez. Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química. Universidad de Córdoba.
 • Dr. Eulogio Castro. Departamento de Ingeniería Química. Universidad de Jaén.
 • Dr. Mercedes Ballesteros. Unidad de Biocarburantes. CIEMAT (Madrid).
 • Dr. C. Burbano. INIA. Madrid.
 • Dr. Delia Fernández González. Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental. Universidad de León.
 • Dr. Galán Soldevilla. Facultade de Biología. Universidade de Córdoba. Córdoba
 • Dr. Galán Soldevilla. Directora del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). Universidade Autónoma de Barcelona
 • Dr. Mª Mar Trigo Pérez. Facultade de Biología. Universidade de Málaga
 • Dr. Sagrario Beltrán Calvo. Ingeniería Química y Alimentaria (IGUAL). Universidad de Burgos

International Research Groups:
 • Dr. Erland Bååth. Lund University, Department of Microbial Ecology, Lund, Suecia
 • Laboratorio DECOMET. Instituto de Química. Universidade de Estrasburgo. Estrasburgo, Francia
 • Dr. I. Moura. Departamento de Química. Universidade Nova de Lisboa. Facultade de Ciência e Tecnología. Lisboa, Portugal
 • Dr. O. Gans. Umweltbundesamt Wien GmbH (Agencia Medioambiental Austríaca). Viena, Austria
 • Dr. D. P. F. Almeida. Universidade de Porto. Facultade de Ciencias. Porto, Portugal
 • Dr. A. S. Rodrigues. Escola Superior Agraria de Ponte de Lima. Ponte de Lima, Portugal
 • Dr. R. Uresti. Universidade Autónoma de Tamaulipas. México
 • Dr. A. Converti. Department of Chemical and Process Engenering. University of Genova. Italia
 • Dr. E. L. Nhuch. Universidade Luterana de Brasil. Brasil
 • Dr. S. Pandiella. Self-sustaining Biological Systems. School of Chemical Engineering and Analytical Science. University of Manchester. Inglaterra, UK
 • Dr. G. L. De Antoni. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA). A Prata, Arxentina
 • Dr. H. Freitas. Biodiversidade e Ciencias do Solo. Universidade de Coimbra. Portugal
 • Dr. Baptista. Departamento de Química. Universidade Nova de Lisboa. Portugal
 • Dr. Castillo. Departamento de Química. Escola Politécnica de Viana do Castelo. Portugal
 • Dr. Igrexas. Departamento de Bioquímica. Universidade de Tras-os-montes e Alto Douro. Portugal
 • Dr. J. Simunek. Department of Environmental Sciences. University of California Riverside. EEUU
 • Dr. L. Wollesen de Jonge. Department of Agroecology and Environment. Aarhus University. Dinamarca
 • Dr. Moreira. Departamento de Química e Bioquímica. Universidade do Algarve. Portugal
 • Dr. Rhusiart. Centre of Research in Futures and Innovation. University of Glamorgan. Gales, UK
 • Dr. Moretto. Grupo de Ecoloxía Terrestre. Centro Austral de Investigacións Científicas (CADIC), Consello Nacional de Investigacións Científicas e Técnicas (CONICET). Arxentina
 • Dr. A. Fabricio. Grupo Química do solo. Facultade de Agronomía. Universidade de Bos Aires. Arxentina 
 • Dr. N. Lepp. In situ remediation of contaminated land and Plant/metal interactions group.Faculty of Science, Liverpool John Moores University, Liverpool, UK 
 • Dr. J. Tarhouni. Institut National Agronomique de Tunisie (INAT). Université du 7 de Novembre Carthage. Túnez 
 • Dr. M. Hachicha. Institut national de Receherches en Génie Rural Eaux et Forets (INRGREF). Túnez 
 • Dr. S. Guala. Instituto de Ciencias. Universidade Nacional General Sarmiento. Arxentina 
 • Dr. J. Gershenzon. Molecular Ecology, Dep. Biochemistry. Max-Plank Institute for Chemical Ecology. Alemaña
 • Dr. Dagor. Departamento de Química. Universidade de Estrasburgo. Francia
 • Dr. I.C. Roberto. Grupo de Processos Fermentativos. Departamento de Biotecnoloxía – DEBIQ. Faculdade de Engenharia Química de Lorena – FAENQUIL.Lorena (São Paulo), Brasil
 • Dr. G. Bustos Vázquez. Universidade Autónoma de Tamaulipas-Unidad Mante. Cd. Mante, Tamaulipas. México
 • Dr. M. G. Aguilar Uscanga. Instituto Tecnológico de Veracruz. Veracruz México
 • Dr. Oates. Departamento de Bioquímica. Universidade de York . UK
 • Dr. O. Akpinar. Department of Food Engineering. Gaziosmanpasa University. Tokat. Turquía
 • Dr. Santos. Departamento de Química. Pontificia Universidade Católica de Chile. Chile
 • Dr. Silver. Departamento de Química. Universidade Nacional de Rio Cuarto. Argentina
 • Dr. W. van Riemsdijk. Soil quality and Soil Chemistry Group. Wageningen University . Holanda
 • Dr. J. A. Torres. Departamento de Ciencias dos Alimentos. Oregon State University. Oregon, USA
 • Dr. J. Saraiva. Departamento de Química. Universidade de Aveiro. Portugal
 • Dr. X. Malcata. Grupo de Tecnoloxía Alimentaria.Escola Superior de Biotecnoloxía, Universidade Católica Portuguesa. Portugal
 • Dr. S. Barbuti. Grupo SSICA de Parma. Italia
 • Dr. P. Alexe. Grupo de Tecnoloxía de Alimentos. Universidade Dunarea de Jos. Galati, Romanía 
 • Dr. A. Laglaoui. Grupo de Tecnoloxía de Alimentos. Universidade AbdelMalek Essâadi. Tánxer, Marrocos 
 • Dr. A.M. Alguacil. Departamento de Turismo. Universidade de Congreso. Arxentina
 • Dr. T. Costa Jordao. Faculty of Economics and Management. University of Pardubice. República Checa
 • Dr. J. Simeone Gomes. Universidad de Estado de Río de Janeiro. Brasil
 • Dr. A. Moreira Baptista. CETRAD. Universidade Tras-os-Montes. Portugal
 • Dr. M. Zuñiga. CREAS. Chile
 • Dr. R. Páez. INTA. Arxentina
 • Dr. C. Aguilar. Universidade de Coahuila. México
 • Dr. G. Zeppa. Universidade de Turín. Italia
 • Dr. F. Vaillant. Universidade de Costa Rica. Costa Rica
 • Dr. A. Rosenthal. EMBRAPA. Brasil
 • Dr. F. Helio. Universidade de Rennes. Francia
 • Dr. H. Robert. Universidade deToulouse. Francia
 • Dr. J.A Teixeira. Departamento de Enxeñería Biolóxica. Universidade de Minho. Portugal
 • Dr. A. Gomes. Universidade de Aveiro. Portugal
 • Dr. F. Hollfelder. Universidade de Cambridge. Reino Unido
 • Dr. M. Correa, Departamento de Química, Universidad Nacional de Rio Cuartos, Cordoba (Argentina)
 • Dr. A. Shrivastava, Departament of Applied Chemistry, Shri Shankaracharya College of Engineering And Technology (India)
 • Dr. A.K. Singh, Departament of Chemistry, Gov. VYT PG Autonomous College Drug (India)
 • Dr. D.R. Shrivastava, Khoobchad Baghel Gov. Arts and Science PG Autonomous College (India)
 • Dr. Y. Katre, Departament of Chemistry, Kalyan Mahavidyalaya, Bhilai Nagar Sect-7 (India)
 • Dr. S.P. Singh, Inorganic and Physical Chemistry Division, CSIR-Indian Institute of Scence and Technology (India)
 • Dr. M. Singh, School of Chemical Sciences, Centraul Univeristy of Gujarat (India)
 • Dr. Esteban Chornet. Université de Sherbrooke. Sherbrooke. Canadá.
 • Dr. Henk Schols. Wageningen University. Holanda.
 • Dr. P. C. Branquinho de Andrade. REQUIMTE/Laboratório de Farmacognosia, Departamento de Química, Faculdade de Farmácia de la Universidad de Porto. Portugal.
 • Dr. C. Cavaleiro. Centro de Estudos Farmacêuticos - Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra. Portugal.
 • Dr. Giuseppe Frenguelli. Universidad de Perugia. Italia
 • Dr. Ilda Abreu. Universidad de Porto. Portugal
 • Dr. S. M. Rocha. Universidade de Aveiro. Portugal
 • Dr. P. B. Andrade. Universidade de Porto. Portugal
 • Dr. P. Jauregui. Universidade de Reading. Reino Unido
 • Dr. M. J. Oruña. Universidade de Reading. Reino Unido
 • Dr. A. Bendini. Universidad de Bolonia. Italia.