Colaboracións


Galician Research Groups:
 • Dr. M. Díaz Raviña. Instituto de Ciencias Agrarias, Centro de Ciencias Medioambientais (CSIC) Santiago de Compostela.
 • Dr. E. Alvarez Rodríguez. Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola. Universidade de Santiago de Compostela.
 • Dr. L. García-Río. CIQUS-Departamento de Química Física. Universidade de Santiago de Compostela. 
 • Dr. C. Martínez. Misión Biolóxica de Galicia (CSIC).  Pontevedra
 • Dr. A.B. Moldes. ETESI. Departamento de Enxeñería Química. Universidade de Vigo. 
 • Dr. I. Orriols. Departamento de Enoloxía. Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia. (Xunta de Galicia). Leiro, Ourense
 • Dr. M. T. Barral. Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Farmacia. Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola. Santiago de Compostela
 • Dr. M. Vázquez. Departamento de Química Analítica. Área de Tecnoloxía dos Alimentos. Facultade de Veterinaria de Lugo. Lugo
 • Dr. M.A. Murado. Grupo de reciclado e valoración de residuos. Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (CSIC). Vigo
 • Dr. M.I. González Siso. Grupo de investigación na regulación da expresión xénica en levaduras e as súas aplicacións (EXPRELA). Departamento de Bioloxía celular e molecular. Facultade de Ciencias, Universidade de A Coruña.
 • Dr. E. Vidal. Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo (CETAL). Lugo
 • Dr. A. Cepeda. Laboratorio de Hixiene, Inspección e Control de Alimentos.Área de Nutrición e Bromatoloxía, Dpto. de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía.Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo.
 • Dr. D. Franco, Centro Tecnolóxico da Carne (CTC). Ourense
 • Dr. C. Carcía-Fontán. Centro Tecnolóxico da Carne (CTC). Ourense
 • J.M. Lorenzo. Centro Tecnolóxico da Carne (CTC). Ourense
 • Dr. A. Sanromán. Grupo de Bioprocesos. Área de Enxeñería Química. Dpto. de Enxeñería Química, Universidade de Vigo. Vigo, Pontevedra
 • Dr. B. Silva Hermo. Grupo de Estudios Medioambientais Aplicados ó Patrimonio Natural e Cultural.Área de Edafoloxía e Química Agrícola. Dpto. Edafoloxía e Química Agrícola. Universidade de Santiago de Compostela
 • Dra. Paula Fajardo. Laboratorio de Bioloxía Molecular e Biotecnoloxía, Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados e Mariscos (ANFACO-CECOPESCA). Vigo, Pontevedra
 • F. Macías. Cartografía de solos e paisaxe, físico-química, degradación e recuperación de solos e augas. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, A Coruña
 • Dr. Santiago P. Aubourg Martínez.Dpto. de Tecnoloxía dos Alimentos. Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (CSIC), Vigo.
 • E. Roca Bordello. Departamento Enxeñería Química. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, A Coruña
 • A. Cobos García. Grupo de Tecnoloxía dos Alimentos da Facultade de Ciencias. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
 • A. Ordás Pérez. Xenética e Mellora de millo. Misión Biolóxica de Galicia. (CSIC)Pontevedra
 • E. Roca Bordello. Dept. Enxeñería Química. Universidade de Santiago de Compostela. 
 • Dr. Antonio Martínez Cortizas. Grupo de Investigación en Ciencia del Sistema Tierra. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.
 • Dr. Eduardo García-Rodeja Gayoso. Grupo de Estudios medioambientales aplicados al patrominio natural y cultural. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela,.
 • Dr. Bernardo Ordás. Misión Biolóxica de Galicia (CSIC) Pontevedra.
 • Dr. Mª Elvira López Mosquera. Grupo de Gestión de residuos orgánicos, fertilización y ecología agraria. Escuela Politécnica de Lugo. Universidade de Santiago de Compostela.
 • Dr. Agustín Merino García. Unidade de Xestión Forestal Sostible. Escuela Politécnica de Lugo. Universidade de Santiago de Compostela.

Spanish Research Groups:
 • Dr. A. Polo Sánchez. Centro de Ciencias Medioambientais (CSIC) Madrid
 • Dr. J. Rivas. Universidade de Barcelona. Facultade de Química. Departamento de Química Inorgánica. Barcelona
 • Dr. B. Prieto. Departamento de Hixiene e Tecnoloxía de Alimentos. Universidade de León. León
 • Dr. J. Borderías. Departamento de Ciencia y  Tecnología de la Carne y Productos Cárnicos, del Pescado y Productos Pesqueros. ICTAN -CSIC). Madrid.
 • Dr. M.T. Solas. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidade Complutense de Madrid. Madrid
 • Dr. A. Oliveros Bastidas. Departamento de Química Orgánica. Facultade de Ciencias de Cádiz. Cádiz
 • Dr. T.C. de la Pena. Departamento de Fisioloxía vexetal e Bioquímica (CSIC)Madrid
 • Dr. Avilés. Departamento de Bioquímica. Universidade Autónoma de Barcelona. Barcelona
 • Dr. Cano. Departamento de Química Inorgánica. Universidade Complutense. Madrid
 • Dr. I. Katime. Grupo de Novos Materiais.Departamento de Química Física. Universidade do País Vasco. Bilbao
 • Dr. J. Berenguer. Grupo de Biotecnoloxía e Xenética de bacterias termófilas extremas.Centro de Bioloxía Molecular Severo Ochoa. UAM (CSIC) Madrid
 • Dr. J.M. Lagarón. Departamento de Conservación e Calidade dos Alimentos.Instituto de Agroquímica e Tecnoloxía de Alimentos (IATA)-(CSIC)Valencia
 • Dr. J. M. Teijón. Grupo de Materiais poliméricos para a liberación controlada de compostos bioactivos en medicina. Dpto Bioquímica e Bioloxía Molecular. Facultade de Medicina, Universidade Complutense de Madrid. Madrid
 • Dr. Miró. Departamento de Química Analítica Universidade das lllas Baleares. lllas Baleares
 • Dr. Orellana. Departamento de Química Orgánica. Universidade Complutense de Madrid. Madrid
 • Dr. Poblete. Departamento de Química Física. Universidade de Castilla La Mancha. Cidade Real
 • Dr. R. Muñoz. Departamento de Microbioloxía. Instituto de Fermentacións Industriais (CSIC)Madrid
 • Dr. F. Macías. Grupo de Alelopatía de Cádiz. Universidade de Cádiz. Cádiz
 • Dr. C. Lluch Plá. Grupo de fixación de nitróxeno e simbioses . Departamento de Fisioloxía Vexetal, Universidade de Granada. Granada
 • Dr. Argamentería Gutiérrez. Grupo de Nutrición, Pastos e Forraxes.Servizo Rexional de Investigación e Desenvolvemento Agroalimentario. Goberno do Principado de Asturias
 • Dr. J. Sánchez Díaz. Grupo de Planificación territorial. (CIDE-UVEG).Centro de investigacións sobre desertificación- Universitat de València-Estudi General. Valencia
 • Dr. Casado. Departamento de Química Física. Universidade de Salamanca. Salamanca
 • Dr. Leal. Departamento de Química. Universidade de Burgos. Burgos
 • Dr. J. Barceló Coll. Unidade de Fisioloxía Vexetal, grupo de estrés iónico. Universidade Autónoma de Barcelona. Barcelona
 • Dr. R. Ramírez Bernabé. Instituto Tecnolóxico Agroalimentario de Estremadura (INTAEX) Badaxoz
 • Dr. R. Cava López. Tecnoloxía dos Alimentos.Departamento de Produción Animal e Ciencia dos Alimentos. Universidade de Estremadura. Badaxoz
 • Dr. V. Ferragut Pérez. Tecnoloxía dos Alimentos.Ciencia Animal e dos Alimentos. Universidade Autónoma de Barcelona. Barcelona
 • Dr. P. Sanz Martínez. Departamento de Enxeñería. Instituto do Frío (CSIC). Madrid
 • Dr. J. Fernández-Salguero. Grupo de Tecnoloxía dos Alimentos. Facultade de Veterinaria de Córdoba. Universidade de Córdoba. Córdoba
 • Dr. S. Condón. Grupo de Tecnoloxía dos Alimentos. Facultade de Veterinaria de Zaragoza. Universidade de Zaragoza. Zaragoza
 • Dr. V. Ripoll Feliu. Equipo Valenciano de Investigación en Contabilidade de Xestión. Universidade de Valencia. Valencia
 • Dr. E. Castelló Taliani. Departamento de Ciencias Empresariais. Universidade de Alcalá de Henares. Madrid
 • Dr. F. Jiménez Colmenero. Departamento de Ciencia e Tecnoloxía da Carne, Produtos Cárnicos, Pescados e Produtos Pesqueiros. Instituto do Frío, (CSIC). Madrid.
 • Dr. S. Fiszman. Grupo de Propiedades Físicas e Sensoriais. Departamento de Conservación e Calidade dos Alimentos. IATA, (CSIC)Valencia
 • Dr. F. Valero Barranco. Departamento de Enxeñería Química. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona
 • Dr. J. Sanz Asensio. Departamento de Química. Universidad de la Rioja
 • Dr. J. Oliva Ortiz. Departamento de Química Agrícola. Universidad de Murcia
 • Dr. J. Rivas Gonzalo. Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Universidad de Salamanca
 • Dr. Mª Jesús Sanchez Martín. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (CSIC). Salamanca
 • Dr. R. Mª Lamuela Raventós. Departamento de Nutrición y Bromatología. Universidad de Barcelona
 • Dr. Francisco López. Departamento de Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica. Universidad de Huelva.
 • Dr. Luis Jiménez. Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química. Universidad de Córdoba.
 • Dr. Eulogio Castro. Departamento de Ingeniería Química. Universidad de Jaén.
 • Dr. Mercedes Ballesteros. Unidad de Biocarburantes. CIEMAT (Madrid).
 • Dr. C. Burbano. INIA. Madrid.
 • Dr. Delia Fernández González. Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental. Universidad de León.
 • Dr. Galán Soldevilla. Facultade de Biología. Universidade de Córdoba. Córdoba
 • Dr. Galán Soldevilla. Directora del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). Universidade Autónoma de Barcelona
 • Dr. Mª Mar Trigo Pérez. Facultade de Biología. Universidade de Málaga
 • Dr. Sagrario Beltrán Calvo. Ingeniería Química y Alimentaria (IGUAL). Universidad de Burgos

International Research Groups:
 • Dr. Erland Bååth. Lund University, Department of Microbial Ecology, Lund, Suecia
 • Laboratorio DECOMET. Instituto de Química. Universidade de Estrasburgo. Estrasburgo, Francia
 • Dr. I. Moura. Departamento de Química. Universidade Nova de Lisboa. Facultade de Ciência e Tecnología. Lisboa, Portugal
 • Dr. O. Gans. Umweltbundesamt Wien GmbH (Agencia Medioambiental Austríaca). Viena, Austria
 • Dr. D. P. F. Almeida. Universidade de Porto. Facultade de Ciencias. Porto, Portugal
 • Dr. A. S. Rodrigues. Escola Superior Agraria de Ponte de Lima. Ponte de Lima, Portugal
 • Dr. R. Uresti. Universidade Autónoma de Tamaulipas. México
 • Dr. A. Converti. Department of Chemical and Process Engenering. University of Genova. Italia
 • Dr. E. L. Nhuch. Universidade Luterana de Brasil. Brasil
 • Dr. S. Pandiella. Self-sustaining Biological Systems. School of Chemical Engineering and Analytical Science. University of Manchester. Inglaterra, UK
 • Dr. G. L. De Antoni. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA). A Prata, Arxentina
 • Dr. H. Freitas. Biodiversidade e Ciencias do Solo. Universidade de Coimbra. Portugal
 • Dr. Baptista. Departamento de Química. Universidade Nova de Lisboa. Portugal
 • Dr. Castillo. Departamento de Química. Escola Politécnica de Viana do Castelo. Portugal
 • Dr. Igrexas. Departamento de Bioquímica. Universidade de Tras-os-montes e Alto Douro. Portugal
 • Dr. J. Simunek. Department of Environmental Sciences. University of California Riverside. EEUU
 • Dr. L. Wollesen de Jonge. Department of Agroecology and Environment. Aarhus University. Dinamarca
 • Dr. Moreira. Departamento de Química e Bioquímica. Universidade do Algarve. Portugal
 • Dr. Rhusiart. Centre of Research in Futures and Innovation. University of Glamorgan. Gales, UK
 • Dr. Moretto. Grupo de Ecoloxía Terrestre. Centro Austral de Investigacións Científicas (CADIC), Consello Nacional de Investigacións Científicas e Técnicas (CONICET). Arxentina
 • Dr. A. Fabricio. Grupo Química do solo. Facultade de Agronomía. Universidade de Bos Aires. Arxentina 
 • Dr. N. Lepp. In situ remediation of contaminated land and Plant/metal interactions group.Faculty of Science, Liverpool John Moores University, Liverpool, UK 
 • Dr. J. Tarhouni. Institut National Agronomique de Tunisie (INAT). Université du 7 de Novembre Carthage. Túnez 
 • Dr. M. Hachicha. Institut national de Receherches en Génie Rural Eaux et Forets (INRGREF). Túnez 
 • Dr. S. Guala. Instituto de Ciencias. Universidade Nacional General Sarmiento. Arxentina 
 • Dr. J. Gershenzon. Molecular Ecology, Dep. Biochemistry. Max-Plank Institute for Chemical Ecology. Alemaña
 • Dr. Dagor. Departamento de Química. Universidade de Estrasburgo. Francia
 • Dr. I.C. Roberto. Grupo de Processos Fermentativos. Departamento de Biotecnoloxía – DEBIQ. Faculdade de Engenharia Química de Lorena – FAENQUIL.Lorena (São Paulo), Brasil
 • Dr. G. Bustos Vázquez. Universidade Autónoma de Tamaulipas-Unidad Mante. Cd. Mante, Tamaulipas. México
 • Dr. M. G. Aguilar Uscanga. Instituto Tecnológico de Veracruz. Veracruz México
 • Dr. Oates. Departamento de Bioquímica. Universidade de York . UK
 • Dr. O. Akpinar. Department of Food Engineering. Gaziosmanpasa University. Tokat. Turquía
 • Dr. Santos. Departamento de Química. Pontificia Universidade Católica de Chile. Chile
 • Dr. Silver. Departamento de Química. Universidade Nacional de Rio Cuarto. Argentina
 • Dr. W. van Riemsdijk. Soil quality and Soil Chemistry Group. Wageningen University . Holanda
 • Dr. J. A. Torres. Departamento de Ciencias dos Alimentos. Oregon State University. Oregon, USA
 • Dr. J. Saraiva. Departamento de Química. Universidade de Aveiro. Portugal
 • Dr. X. Malcata. Grupo de Tecnoloxía Alimentaria.Escola Superior de Biotecnoloxía, Universidade Católica Portuguesa. Portugal
 • Dr. S. Barbuti. Grupo SSICA de Parma. Italia
 • Dr. P. Alexe. Grupo de Tecnoloxía de Alimentos. Universidade Dunarea de Jos. Galati, Romanía 
 • Dr. A. Laglaoui. Grupo de Tecnoloxía de Alimentos. Universidade AbdelMalek Essâadi. Tánxer, Marrocos 
 • Dr. A.M. Alguacil. Departamento de Turismo. Universidade de Congreso. Arxentina
 • Dr. T. Costa Jordao. Faculty of Economics and Management. University of Pardubice. República Checa
 • Dr. J. Simeone Gomes. Universidad de Estado de Río de Janeiro. Brasil
 • Dr. A. Moreira Baptista. CETRAD. Universidade Tras-os-Montes. Portugal
 • Dr. M. Zuñiga. CREAS. Chile
 • Dr. R. Páez. INTA. Arxentina
 • Dr. C. Aguilar. Universidade de Coahuila. México
 • Dr. G. Zeppa. Universidade de Turín. Italia
 • Dr. F. Vaillant. Universidade de Costa Rica. Costa Rica
 • Dr. A. Rosenthal. EMBRAPA. Brasil
 • Dr. F. Helio. Universidade de Rennes. Francia
 • Dr. H. Robert. Universidade deToulouse. Francia
 • Dr. J.A Teixeira. Departamento de Enxeñería Biolóxica. Universidade de Minho. Portugal
 • Dr. A. Gomes. Universidade de Aveiro. Portugal
 • Dr. F. Hollfelder. Universidade de Cambridge. Reino Unido
 • Dr. M. Correa, Departamento de Química, Universidad Nacional de Rio Cuartos, Cordoba (Argentina)
 • Dr. A. Shrivastava, Departament of Applied Chemistry, Shri Shankaracharya College of Engineering And Technology (India)
 • Dr. A.K. Singh, Departament of Chemistry, Gov. VYT PG Autonomous College Drug (India)
 • Dr. D.R. Shrivastava, Khoobchad Baghel Gov. Arts and Science PG Autonomous College (India)
 • Dr. Y. Katre, Departament of Chemistry, Kalyan Mahavidyalaya, Bhilai Nagar Sect-7 (India)
 • Dr. S.P. Singh, Inorganic and Physical Chemistry Division, CSIR-Indian Institute of Scence and Technology (India)
 • Dr. M. Singh, School of Chemical Sciences, Centraul Univeristy of Gujarat (India)
 • Dr. Esteban Chornet. Université de Sherbrooke. Sherbrooke. Canadá.
 • Dr. Henk Schols. Wageningen University. Holanda.
 • Dr. P. C. Branquinho de Andrade. REQUIMTE/Laboratório de Farmacognosia, Departamento de Química, Faculdade de Farmácia de la Universidad de Porto. Portugal.
 • Dr. C. Cavaleiro. Centro de Estudos Farmacêuticos - Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra. Portugal.
 • Dr. Giuseppe Frenguelli. Universidad de Perugia. Italia
 • Dr. Ilda Abreu. Universidad de Porto. Portugal
 • Dr. S. M. Rocha. Universidade de Aveiro. Portugal
 • Dr. P. B. Andrade. Universidade de Porto. Portugal
 • Dr. P. Jauregui. Universidade de Reading. Reino Unido
 • Dr. M. J. Oruña. Universidade de Reading. Reino Unido
 • Dr. A. Bendini. Universidad de Bolonia. Italia.
1-3-Dichloropropene 2030 Agenda priorities Abribone Particles Accumulation Acid Soils Acidification Activated Carbon Active ingredients Acuicultura Adsorption Adulteration Aeration Aerobiology Aggregation Agricultural Residue Agro-industrial waste Agronomic performance Agrostis capillaris Air temperature Airborne Alcohols Aldehyde Algae Alkaline Hydrolysis Alkylamines Allelochemical stress Allergy Aluminium Alzheimer's Disease Amendment Amino acid and purine biosynthesis Amphibolite Amylases Analysis Anionic Amphiphiles AnionsMetals ANN Anoma Anthocyanins Anti-aging Anti-cancer activity Antidepressant Antimicrobial Antimicrobial applications Antimicrobial compounds Antioxidants Antioxidants Activity Antiradical Activity Antitumorigenic activity Antiviral Apples Applications AQUA-CIBUS Aqueous solution Arabidopsis thaliana Arbequina ARIMA Aroma Aromatic compounds Aromatic plants Arsenic Artificial Neural Networks Ascorbic acid Ashes Atmospheric Pollution Authentication Autohydrolysis Auxins Availability Axisymetric Models Bacillus subtilis Bacterial growth Bacteriocin Bare fallow soils Barley straw Barrels Batch Beer Bentonite Berry Bilinear matrix Bioactive compounds Bioactive Food Components Bioactive substances Bioactivities Bioavailability Biochar Bioethanol Biofilm Biological indicator Biomarkers Biomonitoring Biorefinery Biosorbent Biotransformation Black Pepper Blockchain Technology Blueberry Body weight Boscalid Botrycides Botrytis cinerea Brassica juncea Brewery wastes Brown macroalgae BTEX Bullet corrosion Butter fat By-products Cadmium Caffeic Acid Calcium Candelilla Candidate gene Carbon isotope discrimination Carburan Catechin-rich extract Cattle Slurry Cell cycle Celta pig breed Characterization Cheese whey Chemical composition Chemical equilibrium Chemometrics Chemoresistance Chestnuts Chloropicrin Chlorteracycline Cholinesterases Chorizo Chromatography Chromium Circular economy Clasification Climate change Climate impact CMC Cobalt Colloids Color Column experiments Competitive sorption Compost Compounds Conformational changes Conjoint analysis Continuous fermentation Control Controlled deficit irrigation Cooking methods Copper Corn breeding Corn cob Corn stover Cornicabra Cortical Neurons Corticosteroids Corticosterone Cortisol Cosmetics Cow Milk Crop Protection Crushed Mussel Shell cucurbit[7]uril cucurbituril Curing Cycas pectinata Cyclic voltammetry Cyclodextrins Cyclopentadecanone Cytotoxicity Dactylis glomerata Data Acquisition and Management Data analysis Decomposition Decontamination Degradation Dehydrogenase activity Denitrosation Density Desorption DFT calculations Diabetes mellitus Dietary polyphenols Dinamic Surface Tension Discharge prediction Disease prevention Dissipation Dithiocarbamates Doxycycline Dry fruit Dry-cured Drying DTCs Edible films Edible flowers Ehrlich pathway Encapsulation Enrichment factors Enterococcus faecium Enzymatic hydrolysis Enzymatic saccharification ErbB2 Ergosterol biosynthesis Esencial Oil Essential oils Ethanol Ethnobotanic Ethylene Ethylenethiourea Eucalyptus camaldulensis EVOO EVOO applications EVOO quality EVOOs Extra Virgin Olive Oil Extraction Extraction Optimization Extraction techniques Fast growing biomass Fat healthiness Fat oxidation Fatty Acids Faults FE-SEM/EDS Feathers Fed-batch fermentation Fed-batch SSF Fed-batch system Feed intake Feluric Acid Feluroyl esterase Fenhexamid Ferhexamid Fermentation Ferulic acid Feruloyl Feruloyl esterase Fingerprint Firing range soils Fish oil Flavanols Flavor Flowering delay Fluorescence Fluoride Fluorine Focus group Folin-Ciocalteuassay Food additives Food analysis Food authentication Food Authenticity Food by-products Food composition Food fingerprinting Food intake-related public risks Food Quality Food Supply Chain Food sustainability Food systems Food Traceability Foods Forest Forest Soils Formación Fortification Fortified Wines Fourier transform infrared Fractionation Fraxinus Frog Frozen storage Frugal-innovation Fucoxanthin Fuidized bed reactor Fullerene Functional Enzymes Functional Food Fungal Spores Fungicide Fungicides Furfural Galicia Galician virgin olive oils Garlic Garnacha Tintorera Gastrointestinal tract GC GC/MS Gelation Generic diversity Genetic variation Geothermal systems Germination Germplasm charaterization Glassy network Glucomannan Gold nanoparticles Gourmet Graciano Granite Granite powder Granitic Material Grape juice Grapes Grasshopper Effect Gravitropism Green synthesis Growth Guava HAE Hair Health benefits Heat-Assited Extraction Heavy Metals Helath claim Hemicelluloses Hemp waste Heterocyclic aromatic amines High hydrostatic pressure High pressure High solids loading Histeresys index Histolocalization Hordeum vulgar HPLC HPLC-DAD HPLC-FLD HPLC-MS/MS HPLC/MS HR-TEM/EDS Humid acid Hyaluronic acid Hydrogeology Hydrolysis Hydroxycinnamic acid Hydroxylpropyl-beta-cyclodextrins Hyperspectral imaging immobilization In vitro Industrial applications Industrial level Innovative functional foods Instrumental analysis Ionic Liquids Iron Job Opportunities Jornadas Kale Keroxim Kinematic viscosity Kinetics Konjac glucomannan Laboratory column Lactic acid Lactic acid bacteria Land use LDT Lead Leaf water relations Lenga temperate forests Liberation Lignin Ligustrum Lime pretreatment Linear Discriminant Analysis Lipid oxidation Lipolysis Lipoxygenase Liqueurs Long-term fertilization Lotka-Volterra Low toxicity Maceration Machine learning Macroalgae Macroalgae applications Magnesium Maize populations Major Depressive Disorder MALDI-TOF/TOF-MS Mancozeb MAO Marcozeb Marinades Measures and indicators Meat Meat Quality Medicinal plant Mediterranean diet Membrane filtration Mepanipyrim Mercury Metabolism Metabolite Metabolites Metabolomics Metal Metal availability Metal fractionation Metalaxyl Meteorology Methyl isothiocyanate Metrafenone Micelles Microalgae Microbiota Microemulsions Microscopy Microtubules Mine Mine soil Mine tailing Mode of Action Modelisation Molecular docking Monoamine Oxidase MS MS/MS Multidrug resistance Multiple chemicals Multiproduct biorefinery Multivariate analysis Muscle foods Mussel Mussel shell Mustard plants Nanocoating Nanoparticle Nanowhisker NAO index Natural Colorants Natural sources Neonates Neonicitinoids Neurodegenerative Disorders Neuroprotection Neurotoxins Nickel NIR Nisin Nitric Oxide Nitrosomercaptopyridine NO Non-linear processes Noticias Novel technologies NPK Fertilizers Nutraceulticals Nutrients Oak ash Oak species Oat straw OAV Ocimum basilicum var. purpurascens leaves OCPs Odorants Odour Activity Value Ole e 1 Olea Oleaceae Olive Co-crushing Olive Oil Olive oil by-products OncomiR OPEs OPPs OPs Optimization Organic amendment Organic carbon Organic matter Organic pollutants Ourense Oxidation Oxidative damage Oxidative phase Oximes Oxytetracycline Ozone p-hydroxybenzoic acid PAHs Paper Industry Parkinson's Disease Pastureland Soils Pathogenic bacteria PBDEs PBDs PCBs PCDDs PCDFs PDO Pellets Percolation Perlite waste addition Pest Management Protocols Pesticide Pets pH pH-spectra Phenolic and aromatic compounds Phenolic Compounds Phenolics Phenology Phenotyping Phosphate Phosphorus Phosphorus adsorption Phosphorus desorption Physical protection Physiological responses Phytochemicals Phytopigments Phytostabilization Phytotoxic effects Phytotoxicity Picual Pig Pig genotypes Pig Stress Pigeon Piglets Pine bark Pine Sawdust Pinus sylvestris Pistachia vera Placenta Plant cell walls Plant production Plantago Plasma Pollen Polluted Soils Polluted Water Pollution Polymer Polyphenols Post-harvest drying Potato Prairie Prebiotic activity Precipitation Prediction Prenatal Preservation Prevention Probiotics Process optimization Production Profiling Properties Proteases protected denomination of origin Proteome profile Proteomics Public health Purification Putative transcription factors Pyritic material PYRs Quality-related Indices Quantification Racked bed reactor Rain Rainfastness Raman Random forest Rank annihilation factor analysis Raw Fish Oil Reaction kinetics modelling Reactor Realkalization Red Rubin Basil Red Wines Redes de Investigación Reinforced Wines Remediation Residues Resistance Response surface methodology Retaining capacity Retention Reuse Rheological properties Ripening temperature RISEGAL Risk assessment Risk Periodos River River bed sediments RMN Root growth Roots Rosaceae family RSM S-nitrosothiol Salting intensity Saponification Screening methods SDS SDS-PAGE Secondary Metabolites Seedling Seminarios Sensory analysis Sensory attributes Sepia Ink Sequential extraction Serotonin Sesamia nonagrioides Settling pond Shelf-life Shelterwood-cut silvicultural system Shooting range Short chain fatty acids Signalling pathways Silage Single extraction Slaughterhouse Large Time Soil Soil aggregates Soil Amendment Soil impact Soil pollution Soil remediation Soil residues Soil structure Soils Solanum tuberosum Solid-state fermentation Solvent Extraction Sorption Soybean oil Spectrometry Spectroscopy Speed of Sound Spirits SSR markers Stability Stress response Styrene Subcutaneous ham fat Subcutaneous pig back-fat Sulfamethoxazole Sulfur-containing compounds Support vector machine Surface Surface Tension Surfactants Sustainability Sustainable Adsorbents Sustainable Development Sustainable use of natural resources SWAdSV Sweet Wines Swertia chirata Taladros Tarbush Taste Technosol Tempranillo Tenacity Terra preta do índio Tetraciclyne Thermal gelation profiles Thermal springs Throughfall Tiamulin TOF-SIMS Toro Appellation of Origin Total aliphatic hydrocarbons Toxic cocktail effects Toxicity Traditional Smoked Foods Traditionally used plants trans-Caryophyllene Transcriptomics Transport Transport experiment Tree vegetation Trimethoprim Tropical soils Tumor suppressor miR Underground waters University of Vigo Urine UV-Vis spectroscopy Vaccinium corymbosum Vacuum packaging Valorization Vanadium Variedades tolerantes Vinclozolin Vine trimming shoot Vineyard Virgin Olive Oils Virus Viscosity Vitamin Volatile Volatile Compounds Voltímetro Wash-off Waste reduction Wastes Wastewater Water deficit Water efficiency Water pollution Water quality Water temperature Weakly deacetylation Weather Webinar Wells Wheat straw Whey Wine Wine aging Wine Quality Wine-making Practices Winemaking Process Withered inflorescences Wood Wood Ash Xylitol Xylooligosaccharides Xylose Zea mays Zinc β-Lactoglobulin