Investigacións

O estudio da cadea alimentaria é hoxe globalmente concibido como "da explotación agrícola ata a mesa" ou de "consumidor ao produtor". Desde 1950, a maioría das investigacións sobre a industria agroalimentaria foi enfocada en procesos de produción/transformación e, máis recentemente, os esforzos foron concentrados na automatización e desenvolvemento de sistemas de control para estes procesos. Todo iso deu lugar a unha ampla gama de produtos alimenticios e tecnoloxías de conservación que son visibles no mercado hoxe en día. En calquera caso, o novo reto radica no intento de dar valor extra para a industria de alimentos, e para responder ás novas necesidades da sociedade. A sociedade esixe non só alimentos seguros, pero tamén alimentos e ingredientes que permitan mellorar a saúde dos consumidores (alimentos funcionais), novos materiais biodegradables ou activos, e novas solucións aos problemas ambientais. Moitos subprodutos e residuos producidos en industrias de alimentos mostran un gran potencial para ser utilizado para estes fins eo desenvolvemento de tecnoloxías e procesos limpos para a súa posta en valor é de gran interese para as pemes relacionados coa agroalimentarias.

A valoración de subprodutos e residuos xerados como resultado da actividade rural e agro-industrial é unha cuestión importante neste momento para as empresas agroalimentarias, xa que contribúe a mellorar a sostibilidade das estratexias produtivas e da eficiencia técnica e económica do industrias no sector agroalimentario. Entón, este é un dos focos primordiais do AA1:
 1. A xestión de residuos non alimentarios é aumentar o coñecemento pertinente sobre os efectos no solo e dos cultivos. A atención está enfocada na preservación dos recursos hídricos e do chan, garantindo a sustentabilidade da actividad agrícola e agroindustrial. Asemade, inclúese a perda de nutrientes e a inclusión de pesticidas nas augas subterráneas e superficiais, a disipación de pesticidas, a absorción de metales polos cultivos e a bioacumulación no alimento...  
 2. A procura de usos alternativos de subprodutos da agroindustrial, consistente seu procesamento industrial e a adquisición de novos alimentos. As relacións entre os principais subsistemas, como a produción de forraxe, gandería, procesamento de alimentos, e as estratexias de valorización do sistema agro-industrial precisan ser establecidos e fornecidos. Hai unha necesidade de tratar de forma eficaz e xestionar os residuos líquidos baseados en alimentos de forma eficaz e de maneira amiga do ambiente, coa intención de producir produtos útiles e de valor comercial substancial (por exemplo, novos ingredientes ou produtos, pensos, combustible, electricidade...). A industria de alimentos implica e afronta novos retos e oportunidades todos os días. Debemos anticipar as necesidades futuras a través de investigación e coñecemento técnico especializado. Algúns dos produtos innovadores que poden ser desenvolvidos son:
     • Análogos de peixe e carne, novas formulacións para  productos tradicionais ou toda unha gama de outros novos produtos derivados a partir de surimi.
     • Snaks saudables, altamente innovadores no mercado de merendas.
     • Aillamento de proteínas de caseína e soro de leite: desenvolvemento de varios produtos de alto valor engadido, mediante a aplicación de tecnoloxías de membranas.
     • Preservación de productos vexetais frescos de elevado valor comercial.
     • Envases activos e revestimentos comestibles.
     • Alimentos para explotacións piscícolas, empregando produtos de peixe subvalorizados.
     • Antioxidantes fitoxenicos obtidos a partires de subprodutos de froitas e vexetais procesados.
     • Compostos graxos de alto valor engadido e proteínas hidrolisadas obtidas a partires do processamento de especies de peixes subvalorizadas.
     • Novos aditivos alimentarios extraídos de residuos alimentarios.